flyskolen.no

FAQ

1. Hvordan melder jeg meg på?

Ved å sende e-post til info@flyskolen.no eller ved å ringe 410 46 727. Etter å ha meldt deg på vil du motta en faktura. Straks fakturaen er betalt, vil du få tilsendt læremateriell og få tilgang til nettskolen.

2. Hvem kan ta sertifikat?

Du må være:

 • Fylt 16 år for å kunne fly solo,
 • Fylt 17 år for å kunne få utstedt sertifikat, og
 • Inneha gyldig legeattest.

Det er ingen nedre aldersgrense for å kunne ta flytimer eller delta på teorikurs. Kravene over gjelder dersom en ønsker å få utstedt sertifikat for å kunne fly på egen hånd. Enkelte flyklubber har en nedre aldersgrense for flytimer, men det er ingen slik begrensning fra myndighetenes side.

3. Hvilke typer sertifikater er det å velge mellom?

Du kan velge mellom:

 • PPL(A)
 • LAPL(A)
 • PPL(H)
 • LAPL(H)

PPL = Private Pilot License.
LAPL = Light Aircraft Pilot License.
(A) = Aeroplane, dvs. fly.
(H) = Helicopter, dvs helikopter.

(A) gjelder kun for fly, (H) gjelder kun for helikopter. Dersom en ønsker å fly både fly og helikopter, må en derfor ta to sertifikater, ett for fly og ett for helikopter. Dersom en har enten fly- eller helikoptersertifikat fra før, kan en, for teoriens del, ta et såkalt bridgekurs for å oppnå det sertifikatet en mangler. Bridgekurset tar hensyn til at deler av teoripensumet for helikopter og fly er felles og er derfor rimeligere og enklere å gjennomføre. Mer informasjon om forskjellene mellom PPL og LAPL, finner du her.

PPL / LAPL kan ikke brukes til kommersiell flyging, dvs. flyging med betalende passasjerer eller betalt last, og det er visse begrensninger med tanke på flystørrelse og antall passasjerer en kan ta med. Dersom en ønsker å fly kommersielt må en først ta PPL og deretter CPL (Commercial Pilot License) og eventuelt bygge på med ATPL (Airline Transport License). flyskolen.no tilbyr per i dag ikke CPL eller ATPL.

I tillegg kan det til de forskjellige sertifikatene tilknyttes diverse rettigheter så som rettighet for tomotors fly, instrumentrettighet m.v. Mer informasjon om dette finner du her og her.

4. Hvordan går jeg frem for å ta flysertifikat?

Vi anbefaler at du først flyr en prøvetur og deretter får utstedt en legeattest. Din lokale flyklubb vil trolig kunne være behjelpelig med å arrangere en prøvetur. Hvis ikke, ta kontakt og vi skal forsøke å hjelpe deg.

Selve utdanningen består av

 • En teoretisk del og
 • En praktisk del

som begge må gjennomføres ved en flyskole. Du kan imidlertid ta den teoretiske og praktiske delen hver for seg, ved forskjellige skoler. For fly er det vanlig at lokale flyklubber tilbyr praktisk opplæring, mens teorien tas som nettkurs ved en skole som har spesialisert seg på teori, f. eks. flyskolen.no

For helikopter samarbeider flyskolen.no med Helitrack om den praktiske delen, men du kan velge en annen skole for den praktiske delen dersom du ønsker det.

Før du kan fly solo må skolen som står for den praktiske delen av utdanningen forvisse seg om at du har tilstrekkelige teorikunnskaper. flyskolen.no anbefaler som tommelfingerregel at du bør ha vært igjennom teoripensumet og gjennomført de obligatoriske oppgavene før du flyr solo.

Den teoretiske delen består av følgende ni fag

 1. Flyge- eller helikopterteori
 2. Luftfartøyslære og instrumentering
 3. Meteorologi
 4. Navigasjon
 5. Kommunikasjon
 6. Flygeplanlegging og ytelser
 7. Lover, bestemmelser og LTT-prosedyrer
 8. Operasjonelle prosedyrer
 9. Menneskelige ytelser og begrensninger
For bridgekurs, både for fly og helikopter, trenger en kun fagene 1, 2, 6 og 8. I hvert fag må det avlegges en flervalgseksamen (multiple choice) som består av 20 spørsmål. For å bestå må en ha minimum 15 riktige svar. Du kan velge om du vil ta eksamen i de forskjellige fagene hver for seg eller ta flere eller alle fagene i en engang. Før du kan melde deg til eksamen må du ha fullført et treningsprogram i teori ved en flyskole. Skolen melder deg så opp til eksamen. Etter oppmelding, velger du selv tid og sted for eksamen digitalt. Eksamen avholdes ved en av trafikkstasjonene til Statens Vegvesen. Du kan selv velge hvilken stasjon du ønsker å avlegge eksamen ved alt etter hva som passer og hvor det er ledig time. Vær oppmerksom på at det kan være få ledige timer ved enkelte trafikkstasjoner.

Tidsfrister:

 • Alle teorieksamenene må være bestått innen 18 måneder fra utløpet av den måneden du gikk opp til første eksamen. Oversittes fristen, må du ta alle eksamenene om igjen, også de du evt. allerede har bestått.
 • Etter at du har bestått teori i alle fag, må du fly opp og bestå den praktiske delen innen 24 måneder fra utløpet av den måneden du besto siste teorieksamen. Oversittes fristen må du ta eksamen i alle teorifagene på ny.
 • Tilgangen til nettskolen er gyldig i 24 måneder.

Den praktiske delen består av et treningsprogram på til sammen

 • PPL: 45
 • LAPL: 30
flytimer. Timekravene er identiske for fly og helikopter og er et minimumskrav. Forutsatt at skolesjefen bedømmer at du har tilstrekkelige ferdigheter, kan du fly opp med kontrollant etter at du har gjennomført det praktiske treningsprogrammet. Før du kan fly opp må du også ha bestått alle teorieksamenene.

Mer informasjon fra Luftfartstilsynet, finner du her og her.

5. Hvordan er undervisningstilbudet til flyskolen.no bygget opp?

Tilbudet i nettskolen består av

 • Lærebok
 • Kompendier
 • Videoer
 • Øvingsoppgaver
 • Obligatoriske oppgaver
 • En stor database med tidligere eksamensspørsmål
 • Diverse andre hjelpemidler
 • Adgang til å spørre skolen om hjelp
Før du kan meldes til eksamen, må du ha bestått tentamen og fem obligatoriske flervalgsoppgaver i hvert fag. Tentamen betår av et utvalg spørsmål for å teste din forståelse av stoffet. flyskolen.no jobber aktivt for å søke å hjelpe elevene til å bestå eksamen. Av de siste 80 oppmeldte, var det kun fire som strøk.

6. Hvor mye koster det?

Fly: Ca. 100 - 120.000,-

 • Legeundersøkelse: 2 - 3.000,-
 • Teori: 8.990,-
 • Teoriekamen, gebyr: 4.320,-
 • Medlemskap i flyklubb og NLF: 2 - 3.000,-
 • Flytimer, min 45: 70-90.000,-
 • Oppflyging, flyleie: 2-3.000,-
 • Honorar, kontrollant: 2.500,-
 • Utstedelse av sertifikat: 1.660,-
Priser for flyleie og medlemskap i klubb varier noe fra klubb til klubb. Dersom du har behov for flere flytimer enn minstekravet, kan du legge til ca. 2.000,- per ekstra flytime. Gebyret for å ta opp igjen eksamen dersom en ikke består er p.t. 480,- per fag.

Helikopter: Ca. 300 - 350.000,-

 • Legeundersøkelse: 2 - 3.000,-
 • Teori: 9.990,-
 • Teoriekamen, gebyr: 4.320,-
 • Flytimer, min 45: 270-300.000,-
 • Oppflyging, helikopterleie: 7-8.000,-
 • Honorar, kontrollant: 2.500,-
 • Utstedelse av sertifikat: 1.630,-
Ta kontakt med den enkelte skole for eksakte priser for helikopterleie og instruksjon. Dersom du har behov for flere flytimer enn minstekravet, kan du legge til ca. 6.000,- per ekstra flytime. Gebyret for å ta opp igjen eksamen dersom en ikke består er p.t. 480,- per fag.

7. Er det krav om bakgrunnssjekk?

Nei, det er ikke krav om bakgrunnssjekk for å kunne ta flysertifikat, men det er for tiden krav til bakgrunnssjekk for å få utstedt adgangskort til flyplasser.

8. Hva er de medisinske kravene for å få utstedt legeattest?

Det er noe forskjell på kravene til PPL og LAPL. En person med normalt god helse, vil som regel fylle kravene. For å finne ut om du tilfredsstiller kravene, må du bestille time hos en godkjent flylege. En oversikt over godkjente flyleger finner du her. Mer informasjon om gjeldende krav finner du her.

9. Hvordan får jeg utstedt legeattest?

Ta kontakt og bestill time til legeundersøkelse hos en godkjent flylege. En oversikt over godkjente flyleger finner du her. Undersøkelsen koster 2-3.000,-. NB! Dersom fastlegen din er registrert hos Luftfartstilsynet, kan han hjelpe deg med legeattest til LAPL, men ikke PPL, jfr. følgende link.

10. Får jeg refundert kursavgiften dersom jeg ikke består legeundersøkelsen?

Nei, det er ditt ansvar å undersøke om du tilfredsstiller de medisinske kravene i forkant. Du kan ta fly- eller helikopterteori selv om du ikke tilfredsstiller kravene dersom du har lyst og i tillegg evt. fly med instruktør, men du vil ikke kunne få utstedt sertifikat slik at du kan fly på egen hånd.

11. Hva betyr det å fly solo?

Å fly solo innebærer at du i løpet av utdanningen skal fly helt alene, uten verken instruktør eller andre ombord.

12. Kan jeg ta flysertifkat som privatist?

Nei, myndighetene krever at du må gå på en flyskole. Det er et snevert unntak for flygere med militærbakgrunn, samt at en, dersom en innehar et nasjonalt sertifikat fra før, kan melde seg opp i faget menneskelige ytelser og begrensninger (MYB).