flyskolen.no

Privatflygersertifikat

flyskolen.no tilbyr nettbaserte teorikurs til følgende sertifikater for fly:

Kursene tilfredstiller myndighetenes krav til obligatorisk utdanning. Nettkursene er selvstudier og består av lærebok og en nettløsning med supplerende videoer, oppgaver og andre hjelpemidler. I tillegg kan elevene søke hjelp fra skolen, enten gjennom nettløsningen eller via e-post. Nettkursene har løpende oppstart, dvs. at du kan begynne når som helst.

Til de elevene som ønsker undervisning i tillegg til selvstudiet, tilbyr flyskolen.no kurs som består av ca. 20 kurskvelder, som til sammen dekker de sentrale delene av pensum. Kurset arrangeres digitalt, som videokonferanse, slik at det er anledning til å delta uten reisevei uavhengig av bosted. Forutsatt et tilstrekkelig antall deltagere, arrangeres det kurs hver vår og høst. Kurset er ikke obligatorisk og er ment som et tilbud til dem som ønsker undervisning i tillegg til selvstudiet.

Prisene for de forskjellige kursene er som følger:

Nettkursene til PPL(A) og LAPL(A) inkluderer lærebok, regneskive, protraktor og linjal.

For mer informasjon eller påmelding, ta kontakt per

Telefon: 410 46 727, eller
E-post: info@flyskolen.no